XEM TU VI TRON DOI MIEN PHI

Xem boixem tu vi nguoi tuoi hoi

Người tuổi Hợi không ưa gò bó, câu thúc. Cá tính trầm ổn, lương thiện, chất phác. Họ không nền hà, ngại khó và luôn dốc sức để hoàn thành công việc. Do vậy họ thường được tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Người tuổi Hợi an phận , không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng.

Luôn trân trọng tình bạn, nhiều khi mù qunág, họ thích các cuộc vui, tiệc tùng náo nhiệt.

Người tuổi Hợi khá chú trọng hình thức bên ngoài dù đó không phải là mục đích chính.

Phụ nữ tuổi Hợi dịu dàng mềm mỏng, luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Là người cá tính mạnh, họ luôn tôn trọng mình, thích giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn.

Người tuổi Hợi dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, dễ bị kẻ xấu lường gạt , lợi dụng.

Trong thực tế, họ theo chủ nghĩa vật chất, song luôn thích chia sẻ những gì mình có. Bề ngoài có vẻ dễ bị lừa, song trên thực tế họ thông minh hơn người ta tuởng. Họ luôn bảo vệ lợi ích của mình mà không làm mếch lòng ai cả.

 • NAM MẠNG:-
  NỮ MẠNG:-
  TUỔI VỢ CHỒNG: 1983
  1. Nhất phú quí:Đinh Mẹo,Tân Dậu,
  2. Nhị bần tiện: Bính Dần
  3. Tam hiển vinh : Quý Hợi
  4. Tứ đạt đạo:Giáp Tý,Mậu Thìn,Canh Ngọ ,Nhâm Tuất
  5. Trung lưu tốt :Quý Dậu,Giáp Tý,Ất Hợi ,Bính Tý,Đinh Sửu,Kỷ Mẹo,Ất Mẹo,Canh Thìn,Bính Thìn,Đinh Tỵ,Mậu Ngọ,Kỷ Mùi
  6. Xấu ở được:Mậu Dần
  7. Biệt ly:Nhâm Thân,Canh Thân

 • NAM MẠNG:-
  NỮ MẠNG:-
  TUỔI VỢ CHỒNG: 71
  1. Nhất phú quí:Tân Hợi,Nhâm Tý,Đinh Tỵ,Mậu Ngọ
  2. Nhị bần tiện: Bính Thìn,Canh Tuất
  3. Tam hiển vinh : Kỷ Dậu,Ất Mẹo
  4. Tứ đạt đạo: Giáp Dần
  5. Trung lưu tốt:Tân Dậu,Quý Hợi ,Giáp Tý,Bính Dần,Đinh Mẹo,Quý Mẹo,Bính Ngọ,Kỷ Tỵ,Ất Tỵ
  6. Xấu ở được:Nhâm Tuất,Giáp Thìn,Mậu Thìn,
  7. Biệt ly:Ất Sửu,Quý Sửu,Đinh Mùi,Kỷ Mùi,Mậu Thân,Canh Thân

 • NAM MẠNG:-
  NỮ MẠNG:-
  TUỔI VỢ CHỒNG: 59
  1. Nhất phú quí:Nhâm Dần
  2. Nhị bần tiện:Tân Sửu,Đinh Mùi
  3. Tam hiển vinh : Kỷ Hợi,Canh Tý,Ất Tỵ,Bính Ngọ
  4. Tứ đạt đạo:Giáp Thìn,Mậu Tuất
  5. Trung lưu tốt :Canh Tuất,Nhâm Tý,Tân Hợi,Giáp Dần,Bính Thìn,Nhâm Thìn,Giáp Ngọ,Quý Tỵ,Đinh Tỵ
  6. Xấu ở được:Ất Mùi,Quý Sửu
  7. Biệt ly:Tân Mẹo,Quý Mẹo,Ất Mẹo,Đinh Dậu,Kỷ Dậu,Bính Thân,Mậu Thân

 • NAM MẠNG:-
  NỮ MẠNG:-
  TUỔI VỢ CHỒNG: 47
  1. Nhất phú quí:Nhâm Thìn,Bính Tuất
  2. Nhị bần tiện: Kỷ Mẹo
  3. Tam hiển vinh :Canh Dần
  4. Tứ đạt đạo: Đinh Hợi,Quý Tỵ,Ất Mùi,Kỷ Sửu
  5. Trung lưu tốt:Đinh Dậu,Mậu Tuất,Kỷ Hợi,Tân Sửu,Nhâm Dần,Canh Thìn,Giáp Thìn,Tân Tỵ,Ất Tỵ,Quý Mùi
  6. Xấu ở được:Quý Mẹo,Kỷ Mẹo,Ất Dậu
  7. Biệt ly:Mậu Tý,Canh Tý,Giáp Ngọ,Nhâm Ngọ,Bính Thân,Giáp Thân

 • NAM MẠNG:-
  NỮ MẠNG:-
  TUỔI VỢ CHỒNG:
  1. Nhất phú quí:Quý Mùi,Đinh Sửu
  2. Nhị bần tiện:Ất Hợi,Bính Tý,Tân Tỵ,Nhâm Ngọ
  3. Tam hiển vinh : Canh Thìn,Giáp Tuất
  4. Tứ đạt đạo: Quý Dậu,Kỷ Mẹo,
  5. Trung lưu tốt :Ất Dậu,Bính Tuất,Kỷ Sửu,Tân Mẹo,Nhâm Thìn,Mậu Thìn,Đinh Mẹo,Tân Mùi,Canh Ngọ
  6. Xấu ở được:Mậu Tý,Đinh Hợi,Quý Tỵ,Kỷ Tỵ
  7. Biệt ly:Mậu Dần,Canh Dần,Giáp Thân,Nhâm Thân